• Vystudovala obor učitelství pro 1. Stupeň  ZŠ a škol pro mládež vyžadující zvláštní péči.
  • Pracuje 20 let jako učitelka a zabývá se žáky se specifickými poruchami učení a chování.
  • Je absolventkou Trenérské školy Petra Stacha, mistra Evropy – Trenér pro kulturistiku a fitness a Masér pro sportovní a rekondiční  masáž.
  • Absolvovala další doplňkové kurzy v oboru trenérství a masérství.
  • V Trenérské škole Petra Stacha působí 10 let.