Fotografie ze semináře – Funkční trénink – level 2

Pro velký zájem jsme pro Vás připravili jednodenní odborný seminář Funkční trénink – level 2, který navazuje na odborný seminář Funkční trénink – level 1. Podmínkou pro přihlášení na FT – level 2 je absolvování FT – level 1. Obsahem FT – level 2 bude bohatý zásobník cviků s fukčními pomůckami: ketelbel, lodní lana, trx a flowin apod.

Pod dohledem našich zkušených trenérů Mateje a Lenky absolvujete seminář, po jehož zakončení získáte Certifikát s názvem „Funkční trénink – level 2″, na jeho základě můžete získané vědomosti a dovednosti uplatňovat v praxi. Certifikát má i anglický podtext. 

Podívejte se na fotografie z průběhu semináře, který se konal dne 28.10.2017 .