Funkční trénink FT 1 – 12.9.2020 a FT 2 – 5.12.2020

Pro velký zájem jsme pro Vás připravili jednodenní odborný seminář Funkční trénink – level 2, který navazuje na odborný seminář Funkční trénink – level 1. Podmínkou pro přihlášení na FT – level 2 je absolvování FT – level 1. Obsahem FT – level 2 bude bohatý zásobník cviků s fukčními pomůckami: ketelbel, lodní lana, trx a flowin apod.