Výběr kurzu/semináře:

Kurz/seminář: *

Termín: *

Typ studia: *

Kurz bude hrazen úřadem práce: *

AnoNe

A případně kterým:

Osobní údaje:

Jméno: *

Příjmení: *

Titul:

Email: *

Ulice a č.p.: - Trvalý pobyt *

Město: - Trvalý pobyt: *

PSČ: *

Telefon: *

Datum narození: *

Místo narození: *

Nejvyšší dosažené vzdělání:

URL webu:

Souhlasím se zasíláním informací o dalších vzdělávacích akcí


Přihláška na vzdělávací akce má charakter kupní smlouvy. Její zaslání, právě tak jako její písemné zrušení je pro MS - 97, s.r.o. - Trenérskou školu Olympia účetním dokladem ve smyslu § 11 zák. 563/91 Sb., zákona o účetnictví, použitým pro vnitřní potřebu školy.

Účastník svým podpisem stvrzuje souhlas s výší, způsobem platby a podmínkami pro eventuální zrušení své účasti na vzdělávacích akcích MS - 97, s.r.o. - Trenérské školy OLYMPIA. S osobními daty v přihlášce bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s ochranou autorských a osobnostních práv naší školy a lektorů upozorňujeme, že v průběhu pořádaných akcí není možné pořizovat videozáznamy ani zvukové záznamy.

Vyplnění a odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že fotografie a videozáznamy pořízené během vzdělávacích akcí MS - 97, s.r.o. - Trenérské školy Olympia můžeme umístit na webovém portálu www.skolatreneru.cz a na facebooku Trenérské školy OLYMPIA.