Cena za osobu: 1.500 Kč
 

Číslo účtu: 271589910/0300
Variabilní symbol: datum svého narození ve formátu DDMMRRRR (Den, Měsíc, Rok)
IBAN: CZ05 0300 0000 0002 7158 9910
SWIFT: CEKOCZPP
Účet veden u Československé obchodní banky, a.s.

dsc_0061dsc_0071

 

Pro velký zájem jsme pro Vás připravili jednodenní odborný seminář Funkční trénink - level 2, který navazuje na odborný seminář Funkční trénink - level 1. Podmínkou pro přihlášení na FT - level 2 je absolvování FT - level 1. Obsahem FT - level 2 bude bohatý zásobník cviků s fukčními pomůckami: ketelbel, lodní lana, trx a flowin apod.

Pod dohledem našich zkušených trenérů Mateje a Lenky absolvujete seminář, po jehož zakončení získáte Certifikát s názvem „Funkční trénink - level 2", na jeho základě můžete získané vědomosti a dovednosti uplatňovat v praxi. Certifikát má i anglický podtext. 

PROGRAM KURZU

09:00 Zahájení
09:15  Opakování
 • Funkční trénink I. - teorie
 • Funkční trénink I. - základní cviky
09:30 Ketlebell
 • swing
 • clean and press
 • catch and switch
 • turkish get-up
 • side plank pull ups / deltoid raise
 • další možnosti a variace
10:45 Pauza
11:00 Lodní lana
 • horizontal waves
 • vertical waves
 • circles
 • explosive double slams
 • schufle waves
 • russian twist
 • snake
 • další možnosti a variace
12:30 Pauza
13:30 Tandemové cvičení
 • gymball squats
 • squats & push ups
 • russian twist
 • leg press
 • double hip up
 • box up
 • push ups - face to face / reverse
14:15 Pauza
14:30 TRX
 • upper body: shoulder press - handstand & spike, 1 arm row in plank, plank rock to triceps push ups
 • lower body: 1 leg skater squat, squat & jump - front / back
 • abs: scroll & straight up, straight arm plank to buterfly, spiderman crawl, side plank knees in
15:30 Pauza
15:40 Flowin
 • upper body: hyperextension, buterfly circle, 1 arm reach - push up / plank
 • lower body: front lunges, knee curl
 • abs: mountain climber variations - 1 leg / straight & across, side plank pulls, metronome
16:30 Vyhodnocení
17:00 Konec

PŘEDNÁŠEJÍCÍ – ING. MATEJ HANÁK

Osobní trenér kondičnmatej-hanak-trxího posilování, Instruktor fitness,Instruktor kondičního posilování a Trenér kulturistiky,

Certifikovaný trenér na závěsný a kluzný systém

Cvičení v těhotenství a funkční sterilita u žen

Master trenér ve fitcentru Silicon GYM

Trenér Christensen Hockey Programs

PŘEDNÁŠEJÍCÍ – LENKA KINCLOVÁ

lenka-kinclova

Instruktor fitness, Instruktor kondičního posilování, Instruktor kulturistiky

Certifikovaná trenérka na závěsný systém, Core

Osobní trenérka ve fitcentru Silicon GYM