Výběr kurzu/semináře:

  Kurz/seminář: *

  Termín: *

  Typ studia: *

  Kurz bude hrazen úřadem práce: *

  AnoNe

  A případně kterým:

  Osobní údaje:

  Jméno: *

  Příjmení: *

  Titul:

  Email: *

  Ulice a č.p.: - Trvalý pobyt *

  Město: - Trvalý pobyt: *

  PSČ: *

  Telefon: *

  Datum narození: *

  Místo narození: *

  Nejvyšší dosažené vzdělání:

  URL webu:

  Souhlasím se zasíláním informací o dalších vzdělávacích akcí


  Přihláška na vzdělávací akce má charakter kupní smlouvy. Její zaslání, právě tak jako její písemné zrušení je pro MS - 97, s.r.o. - Trenérskou školu Olympia účetním dokladem ve smyslu § 11 zák. 563/91 Sb., zákona o účetnictví, použitým pro vnitřní potřebu školy.

  Účastník svým podpisem stvrzuje souhlas s výší, způsobem platby a podmínkami pro eventuální zrušení své účasti na vzdělávacích akcích MS - 97, s.r.o. - Trenérské školy OLYMPIA. S osobními daty v přihlášce bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  V souvislosti s ochranou autorských a osobnostních práv naší školy a lektorů upozorňujeme, že v průběhu pořádaných akcí není možné pořizovat videozáznamy ani zvukové záznamy.

  Vyplnění a odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že fotografie a videozáznamy pořízené během vzdělávacích akcí MS - 97, s.r.o. - Trenérské školy Olympia můžeme umístit na webovém portálu www.skolatreneru.cz a na facebooku Trenérské školy OLYMPIA.