Sídlo společnosti – fakturační adresa

MS - 97, s.r.o.
Pobřežní 249/46
Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

Telefon: +420 606 443 751

E-mail: info@skolatreneru.cz

IČ: 250 58 304
DIČ: CZ250 58 304

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 46020.

Místo teoretické výuky

Chaloupeckeho 1919/1
Praha 6 Břevnov

Mapa

Platební údaje

Číslo účtu: 271589910/0300

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ05 0300 0000 0002 7158 9910
SWIFT: CEKOCZPP
Účet veden u Československé obchodní banky, a.s.

Místo praktické výuky

Chaloupeckeho 312/13
Praha 6 Břevnov

Mapa